Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
Číslo projektu:VEGA-2/0067/19
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Rastislav Milovský
Spoluriešitelia z ústavu:Hana Demeterová, Ľubica Luhová, Stanislava Milovská, Dhavamani Kanagasundaram Ramachandran, Juraj Šurka, Marina Vidhya, Lucia Žatková
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: