Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin
Číslo projektu:VEGA 2/0085/21
Doba riešenia:01.01.2021–31.12.2023
Zodpovedný riešiteľ:Miloš Revallo
Spoluriešitelia z ústavu:Fridrich Valach, Magdaléna Váczyová, Peter Guba
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: