Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát
Číslo projektu:VEGA 2/0093/21
Doba riešenia:01.01.2021–31.12.2024
Zodpovedný riešiteľ:Veronika Lukasová
Spoluriešitelia z ústavu:Svetlana Bičárová, Pavol Nejedlík, Milan Onderka, Dušan Bilčík, Ľubica Luhová, Anna Buchholcerová
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: