Šváby zo svetových jantárov III.
Číslo projektu:VEGA 2/0113/22
Doba riešenia:01.01.2022–31.12.2024
Zodpovedný riešiteľ:Peter Vršanský
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: