Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
Číslo projektu:VEGA-2/0144/19
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Kristián Csicsay
Spoluriešitelia z ústavu:Andrej Cipciar, Lucia Fojtíková, Zuzana Chovanová, Jozef Kristek, Miriam Kristeková, Róbert Kysel, Peter Pažák, Martin Šugár
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: