Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
Číslo projektu:VEGA 2/0163/21
Doba riešenia:01.01.2021–31.12.2023
Zodpovedný riešiteľ:Radovan Kyška-Pipík
Spoluriešitelia z ústavu:Dušan Starek, Marina Vidhya Marina , Dhavamani Kanagasundaram Ramachandran, Stanislava Milovská, Rastislav Milovský, Juraj Šurka, Lucia Žatková, Adrián Biroň
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: