Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5
Číslo projektu:VEGA 2/0002/17
Doba riešenia:01.01.2017–31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ:Fridrich Valach
Spoluriešitelia z ústavu:Miloš Revallo, Magdaléna Váczyová, Melinda Vajkai
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: