Šváby zo svetových jantárov
Číslo projektu:VEGA 2/0012/14
Doba riešenia:01.01.2014–31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ:Peter Vršanský
Spoluriešitelia z ústavu:Peter Barna
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Šváby sú jednou z najvýznamnejších skupín suchozemského fosílneho záznamu a ich štúdium v tejto agentúre už vyústili do dvoch ukončených projektov (úspešný riešiteľ, vybraný excellentný projekt agentúry, referencie v Nature aj Science o.i.). Cieľom projektu je zosumarizovať a preštudovať viac ako 1000 vzoriek švábov z jantárov celého sveta vrátane všetkých 300 vzoriek z nesmierne vzácnych druhohorných jantárov (z čias dinosaurov). Ojedinelá štúdia má za cieľ prispieť k poznaniu zdrojových ekosystémov jantáru (paleoekológie), detailnej fylogenetickej analýze (evolúcie), funkčnej morfológie a anatómie druhohorných živočíchov vrátane štúdie zmyslových orgánov, ktoré nemajú obdobu. Použité budú aj najmodernejšie metódy vrátane novovyvinutých na základe synchrotronu.

Výsledky: