Ramenonožce ako senzitívni stopári morského prostredia: postrehy z pomerov alkalických kovov, kovov alkalických zemín a stopových prvkov a izotopových systémov
Číslo projektu:Horizont 2020 – MSCA-ITN-2014
Doba riešenia:01.10.2015–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Adam Tomašových
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:http://www.baseline-earth.eu/
Anotácia:

Údaje o zložení morskej vody sú nevyhnutné pre pochopenie dlhodobých chemických procesov ako sú evolúcia života, interakcia oceánov s litosférou, evolúcia chemizmu atmosféry, prispôsobenie ekosystémov na zmeny klímy, ako aj pre geologické procesy ktoré majú význam v aplikovaných vedách. BASE-LINE Earth pokrýva 15 doktorandských projektov ktoré sa zameriavajú na zozbieranie takýchto údajov z geologickej histórie Zeme a na modelovanie procesov ovplyvňujúcich izotopové a prvkové zloženie oceánov.

Výsledky: