Geofyzikálne príhody a ich bioiklidikácia pomocou mikroorganizmov
Číslo projektu:MAD Ukrajina–Slovensko
Doba riešenia:01.04.2020–31.03.2022
Zodpovedný riešiteľ:Pavol Nejedlík
Spoluriešitelia z ústavu:Magdaléna Váczyová, Fridrich Valach, Dušan Podhorský, Anna Buchholcerová
Ďalší spoluriešitelia:

Institute of Microbiology and Virology of NAS of Ukraine

Webstránka:
Anotácia:

V rámci projektu budú realizované nasledovné aktivity: -monitoring fluktuácií geofyzikálnych javov ako nízkofrekvenčné fluktuácie geomagnetického poľa (na Slovensku v Hurbanove na Geomagnetickom observatóriu) a merania atmosférického tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu s vysokým časovým rozlíšením (na Ukraine a na Slovensku) za účelom amplitudálno-frekvenčnej analýzy. -vývoj a modifikácia systému pre automatizovaný výskum bioindikačných parametrov a aspekty modelovania geofyzikálnych parametrov -stanovenie procesov interakcie fluktuácie geofyzikálnych faktorov so zmenami bioluminiscencie baktérií, metachromázia volumilných granulí kvasníc a antioxidačné vlastnosti rastlín slúžiacich ako bioindikátory. -vývoj algoritmov a programov na štúdium korelácie medzi fluktuáciou vybraných geofyzikálnych javov a bioindikátormi. -komparatívna analýza získaných údajov za účelom stanovenia mechanizmu vplyvu vybraných geofyzikálnych faktorov na biologicky významné procesy

Výsledky: