Šváby zo svetových jantárov II
Číslo projektu:VEGA 2/0042/18
Doba riešenia:01.01.2018–31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Peter Vršanský
Spoluriešitelia z ústavu:Ivana Koubová
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Projekt je vzhľadom k 1,000 novým vzorkám (najmä z Myanmarska) pokračovaním úspešného projektu (úspešný riešiteľ, vybraný excelentný projekt agentúry, referencie v Nature aj Science, 2x titulka BBC). Cieľom projektu je zosumarizovať a preštudovať viac ako 2,000 vzoriek švábov z jantárov celého sveta vrátane všetkých 1,300 vzoriek z nesmierne vzácnych druhohorných jantárov (z čias dinosaurov). Ojedinelá štúdia má za cieľ prispieť k poznaniu zdrojových ekosystémov jantáru (paleoekológie), detailnej fylogenetickej analýze (evolúcie), funkčnej morfológie a anatómie druhohorných živočíchov vrátane štúdie zmyslových orgánov, ktoré nemajú obdobu. Použité budú aj najmodernejšie metódy vrátane novovyvinutých na základe synchrotronu a úplne nových optických 3d-rekonštrujúcich metód, vyvinutých ad-hoc na Slovensku.

Výsledky: