Výberové konanie – apríl 2020

with Nekomentované

Výberové konanie - Vedecký pracovník

 

Riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV (ÚVZ) vypisuje výberové konanie na pozíciu:

vedecký pracovník pre Oddelenie geomagnetizmu ÚVZ:

Špecifikácia pracovného pomeru: zmluva na dobu určitú, pracovisko Bratislava

Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 318/2018 o odmeňovaní zamestnancov.

 

Požiadavky na uchádzača:

• ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa so zameraním na odbor: Geofyzika, Matematické metódy v geofyzike

• 5 rokov praxe v odbore Geomagnetizmus

• vedecko-výskumná prax v špecializácii: 4 roky (preferenčne po získaní PhD); Geomagnetizmus, Spracovanie dát, Numerické metódy v hydrodynamike, Modelovanie rotujúcej magnetokonvekcie, Teória hydromagnetického dynama

• schopnosť samostatnej vedeckej práce, vrátane publikovania v impaktovaných časopisoch

• účasť na riešení problémov modelovania rotujúcej magnetokonvekcie súvisiacich s generáciou geomagnetického poľa v rámci projektu APVV-16-0482.

• aktívna znalosť anglického jazyka

 

Termín odovzdania žiadosti: do 10.4.2020
Termín nástupu: po 15. 4. 2020

K výberovému konaniu je potrebné poslať:

 žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

 profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe,

 kópia dokladu o vzdelaní,

 prehľad vedeckých aktivít,

 prehľad publikačnej a prípadne pedagogickej činnosti.

 

Do žiadosti prosím pripojte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Žiadosti zasielajte na emailovu adresu email: , osobne, alebo poštou na adresu:

Ústav vied o Zemi SAV,
sekretariát riaditeľa
Dúbravská cesta 9
P.O.Box 105
840 05 Bratislava

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí vyhovujú požadovaným kritériám.