Laboratórium poskytuje služby a zariadenia na spracovanie geologických vzoriek pre rôzne analytické metódy:

  • rezanie, drvenie, mletie a homogenizácia pevných vzoriek s využitím veľkoformátovej píly (Vinci Technologies), čeľusťového drviča, diskového mlyna (Fritsch Pulverisette 13) and achátového guľového mlyna (Fritsch Pulverisette 6)
  • mokré a suché sitovanie a zrnitostná analýza (Fritsch Analysette 3)
  • separácia a koncentrácia minerálov s využitím gravitačných metód, vodného splavu, magnetického separátora Frantz® Model LB-1 a ťažkých kvapalín
  • separácia ílových minerálov
  • príprava výbrusov, leštených výbrusov, nábrusov a obojstranne leštených platničiek pomocou vákuového impregnátora vzoriek Buehler Cast n’ Vac 1000, presnej mikroprocesorom riadenej píly Buehler IsoMet® 4000, systému Buhler PetroThin na zrezávanie výbrusov a leštiaceho zariadenia Buehler AutoMet® 250)
  • extrakcia mikrofosílií z sedimentárnych hornín