Observatórium slúži na monitoring klímy a kvality ovzdušia a zrážok. Je prevádzkované Oddelením fyziky atmosféry v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Umiestnené je na úpätí Vysokých Tatier a reprezentuje klímu južných svahov lesnej zóny. Observatórium je vybavené štandardnou klimatickou stanicou a pozaďovou stanicou monitorujúcou kvalitu ovzdušia.

WMO identifikačný kód stanice: 11957

Zemepisné súradnice stanice: 49° 09′ 10″ N, 20° 17′ 28″ E, nadm. výška 810 m

Klimatická stanica aj stanica kvality ovzdušia sú umiestnené na voľnom priestranstve mimo obce, na okraji areálu SAV. Obe stanice sú zaradené do siete Slovenského hydrometeorologického ústavu, všetky merania sú plne automatizované s on line prenosom.

Klimatická stanica je vybavená senzormi na meranie nasledovných prvkov:

  • teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, tlak vzduchu
  • zrážky, výška snehovej pokrývky
  • smer a rýchlosť vetra
  • zložky slnečného žiarenia (globálne, difúzne, odrazené, UVB)
  • bilancia žiarenia
  • teplota a vlhkosť pôdy

Stanica kvality ovzdušia monitoruje nasledovné prvky:

O3, NO2, NOx, PM10, PM2,5

Okrem toho stanica slúži ako pozaďová stanica programu EMEP, kde je zisťovaná v ovzduší a v zrážkach prítomnosť Pb, As, Cd, Ni, Cr, Cu, Zn a merané ph a vodivosť zrážok.

Samostatne sú merané koncentrácie CO2.

Obidve stanice získali v roku 2015 nové prístrojové vybavenie v rámci projektov implementovaných Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Stanica pracuje od roku 1988 a údaje zo stanice idú do Čiastkového monitorovacieho systému – Meteorológia a klimatológia a Ovzdušie, ktorý je súčasťou Monitorovacieho systému životného prostredia Slovenskej republiky. Údaje sú dôležité v klimatických spracovaniach oblasti Tatier, ako nap. v Klimatickom Atlase SR a v Atlase Tatier-neživá príroda a tiež v regionálnych hodnoteniach kvality ovzdušia a zrážok.