Pracovisko na prípravu tenkých rezov hornín a minerálov pokrýva náročné požiadavky geológov a paleontológov v oblasti rezania a leštenia materiálov, zhotovenia zakrytých a leštených výbrusov o veľkosti 28 x 48 až 51 x 76 mm, nábrusov, ako aj špeciálnych orientovaných vzoriek a platničiek pre štúdium plynno-kvapalných uzavrenín. Zariadenie pre lapovanie, leštenie a vákuové zalievanie vzoriek dodané od renomovaných svetových značiek LOGITECH a STRUERS, je zárukou výnimočnej kvality a reprodukovateľnosti výsledkov.

 

Vybavenie laboratória:

  • LOGITECH PM–5 – precízne lapovacie automatické zariadenie
  • LOGITECH VS–2 – vákuová jednotka
  • LOGITECH CS–30 – precízna kotúčová zarezávacia píla
  • LOGITECH CL–50 – leštiaca jednotka
  • STRUERS Citovac – vákuová impregnačná a zalievacia stanica