1.699 – najvyšší impaktný faktor v histórii časopisu Geologica Carpathica

with Nekomentované

Impaktný faktor časopisu Geologica Carpathica za rok 2018 sa zvýšil na 1.699.