Účasť Ústavu vied o Zemi na podujatí „Víkend so SAV – oslava 70. výročia akadémie“

with Nekomentované

V dňoch 23. – 24. júna sa uskutočnilo podujatie „Víkend so SAV – oslava 70. výročia akadémie“, ktoré sa konalo na Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea v Bratislave.  Na podujatí sa zúčastnil aj Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i.

V piatok začali propagáciou nášho ústavu pracovníci Geofyzikálneho odboru. Oddelenie seizmológie sa prezentovalo rôznymi interaktívnymi modelmi, ktoré schematicky znázorňovali vznik zemetrasení a vplyv seizmických vĺn na výškové budovy. Zvedaví návštevníci si dokonca mohli vytvoriť aj vlastné zemetrasenie. Záujemcovia si tiež mohli prezrieť stopové detektory, ktorými sa meria objemová aktivita radónu.  Návštevníkom bolo vysvetlené, ako vzniká magnetické pole a ako ho meriame, prečo je magnetické pole dôležité pre život na Zemi, ako sa dá použiť na spoznávanie podpovrchových štruktúr Zeme, čo znamená pojem kozmické počasie alebo prečo kompas nie vždy smeruje na geografický sever. Dozvedeli sa tiež zaujímavé informácie o tiažovom poli Zeme.

V sobotu sa vo výstavnom stánku prezentoval Geologický odbor. Návštevníci mali možnosť si prezrieť vzorky minerálov z celého sveta, granity z okolia Bratislavy s presným určením veku a mohli pozorovať minerály aj pod mikroskopom. Druhou časťou prezentácie boli paleontologické vzorky prevažne z územia Slovenska, paleozoického až kenozoického veku, ktoré si tiež mohli záujemcovia pozrieť aj pod mikroskopom.

Expozícia mala veľký úspech, stánok navštívilo množstvo veľkých i malých návštevníkov a súdiac podľa reakcií tých najmenších, mohli by sme mať časom ďalších nasledovníkov.

Za Geofyzikálny odbor sa zúčastnili (v abecednom poradí): K. Csicsay, D. Godová, R. Kysel, M. Revallo, I. Smetanová.

Za Geologický odbor sa zúčastnili (v abecednom poradí): S. Antolíková, E. Luptáková, T. Sobocký, V. Šimo, M. Vďačný.

Fotografie zo stánku Ústavu vied o Zemi:

Fotografie z podujatia (zdroj Facebook SAV):