Martin Števko v nominácii na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2022

with Nekomentované

Dvadsaťosem nominácií v desiatich kategóriách a dve Mimoriadne ceny. Tak vyzeral zoznam nominovaných osobností 26. ročníka udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2022. Veľká porota rozhodla okrem nominovaných aj o dvoch laureátoch  Mimoriadnej ceny. Mená všetkých laureátov sme spoznali na galavečere 4. marca 2023 v Bratislave.

Medzi troma nominovanými v kategórii Medicína a veda bol aj vedecký pracovník Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i., Mgr. Martin Števko, PhD.  Spolu s tímom zahraničných vedcov v roku 2022 objavil na Slovensku v poradí už jeho piaty celosvetovo nový minerál, pomenovaný  argentopolybazit. Jeho úspech opätovne poukázal na veľký potenciál našich vedcov v oblasti mineralogického výskumu. Dlhodobo a výrazne sa angažuje aj v popularizácii vedy. Porota vybrala ako laureáta ceny doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc. Pre Dr. Martina Števka, ale aj jeho domovský ústav bola veľká česť ocitnúť sa medzi nominovanými, aj keď vo finále odchádzal bez ocenenia.

Za ostatných 10 rokov sa pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV až trikrát dostali medzi nominantov Krištáľového krídla v kategórii Medicína a veda.

Hneď prvá nominácia bola úspešná: laureátom 17. ročníka ceny v roku 2013 sa RNDr. Marian Janák, DrSc., vtedy ešte za Geologický ústav SAV. V roku 2013 uskutočnil so svojimi spolupracovníkmi významný objav, keď v nórskej oblasti Tromsø za polárnym kruhom našli v horninách vyzdvihnutých z hĺbok viac ako 100 km prírodné mikrodiamanty.

Druhú nomináciu v 19. ročníku udeľovania cien v roku 2015 dostal paleobiológ Mgr. Peter Vršanský, PhD., ktorý v roku 2015 objavil v Myanmarskom jantári z čias dinosaurov (100 miliónov rokov) dokonale zachovaný hmyz, ktorý sa nepodobá na nič, čo žije na Zemi v súčasnosti. V roku 2015 Peter Vršanský viedol vzdelávací projekt Petržalská super škola pre viac ako 6 000 žiakov ZŠ a organizoval celoštátnu stredoškolskú súťaž.

Dr. Martinovi Števkovi a laureátom 26. ročníka udeľovania cien Krištáľové krídlo srdečne blahoželáme!

Nominácie na Krištáľové krídlo 2022
Nominovaný Martin Števko