Návšteva budúcich inšpektorov CTBTO v Hurbanove

with Nekomentované

V sobotu 29. apríla 2023 sme na Geomagnetickom observatóriu ÚVZ SAV, v. v. i., v Hurbanove privítali vzácnu návštevu. Na odbornú exkurziu na naše pracovisko zavítali budúci inšpektori Organizácie zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO). Išlo o účastníkov medzinárodného cvičenia Prípravnej komisie CTBTO, ktoré na Slovensku zabezpečoval Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Išlo o veľkú skupinu návštevníkov, takmer deväťdesiat špecialistov z rôznych častí sveta, čo by naše malé pracovisko samé kapacitne nezvládlo, a tak sme program naplnili v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove.

Na našom pracovisku si návštevníci najprv prezreli seizmografy Mainka, ktoré boli v Hurbanove (vtedajšej Ógyalle) postavené v rozmedzí rokov 1909 až 1912 a sú stále v prevádzke. Hostí zaujali viaceré technické detaily prístrojov, napríklad aj klasická technológia záznamu na zadymený papier. Nasledovala prehliadka administratívnej budovy, ktorá je lemovaná starými fotografiami z prelomu 19. a 20. storočia. Potom Dr. Fridrich Valach predniesol prítomným prednášku o geomagnetických pozorovaniach v Hurbanove a o výskume extrémnych geomagnetických búrok. Nasledovala diskusia a vzácni hostia sa zapísali do kroniky. Aj samotný zápis do kroniky bol pre návštevníkov zážitkom, keď si uvedomili jej veľkú historickú hodnotu – veď prvý zápis v nej je z roku 1899.

Text: Mgr. Fridrich Valach, PhD.
Fotografie: Oľga Almásiová a Mgr. Melinda Vajkai