3. sympózium Ústavu vied o Zemi SAV 2019

with Nekomentované

Sympózium "Zhodnotenie vedecko-výskumných aktivít Ústavu vied o Zemi SAV a perspektívy ich rozvoja" bolo tretím spoločným stretnutím – tímbildingom pracovníkov Geologického odboru a Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV od zlúčenia oboch bývalých geovedných ústavov v júli 2015. Miestom pracovného, ale hlavne neformálneho stretnutia v dňoch 16.–17. mája 2019 bolo Kongresové centrum SAV na Smolenickom zámku.

V úvodnej časti sympózia odzneli referáty o štruktúre, ekonomike a poslaní ÚVZ SAV v roku 2019 (riaditeľ Ján Madarás) a o súčasnom stave a koncepcii rozvoja geovedných odborov a detašovaných pracovísk ÚVZ SAV (zástupca riaditeľa a vedúci Geofyzikálneho odboru – Pavol Nejedlík a vedúci Geologického odboru – Radovan Kyška-Pipík). Nasledovala krátka diskusia k predneseným referátom a spoločné fotografovanie.

Zmyslom tímbildingov je hlavne lepšie spoznanie sa pracovníkov a neformálne diskusie. Preto bol ďalľí program sympózia ladený viac športovo – turisticky. Bezprostredné okolie Smoleníc ponúka v tomto smere jedinečné možnosti. Podvečerný čas patril exkurzii po náučnom chodníku Smolenickým krasom v oblasti doliny Hlboče. Na príprave panelov náučného chodníka sa pred niekoľkými rokmi podieľal aj doc. Jozef Michalík, ktorý pútavou formou prezentoval nielen geológiu, geomorfológiu, ale aj históriu okolia Smoleníc.

Čas pred večerou patril veľmi zaujímavému rozprávaniu Dr. Jaroslava Lexu o jeho pôsobení v stredoamerickom El Salvadore. Veľký úspech malo krátke tanečné vystúpenie - indický tanec v podaní doktorandiek z Banskej Bystrice – Mariny Vydhya a Lucie Žatkovej.

Druhý deň sympózia patril vďaka dobrému počasiu tiež turistike. Doc. Jozef Michalík priblížil účastníkom turistickej vychádzky praveké hradisko Molpír a krásne výhľady do krasového údolia Hlboče zo zrázov hradiska.

Podobne ako pred dvoma rokmi, aj toto sympózium ukázalo nevyhnutnosť vzájomného dialógu nielen medzi odbornými zložkami ústavu, ale najmä medzi všetkými pracovníkmi. Takéto stretnutia sú pre zdravý chod inštitúcie veľmi prospešné.

 

Text a foto: Ján Madarás