with Nekomentované

Výberové konanie - Vedecký pracovník

 

Generálny riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i. vypisuje výberové konanie na pozíciu

vedecký pracovník pre Odbor geológie, Oddelenie paleobiológie a evolúcie organizmov:

Špecifikácia pracovného pomeru:  100% úväzok, zmluva na dobu určitú max. 3 roky, pracovisko Bratislava  - vyžaduje sa paleontologická odbornosť so zameraním na paleovertebratológiu a paleoekológiu

Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.

 

Požiadavky na uchádzača: 

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore paleontológia
 • min. 10 rokov praxe v odbore paleontológia
 • vedecko-výskumná prax v špecializácii taxonómia, paleoekológia a biostratigrafia kenozoických stavovcov
 • schopnosť samostatnej vedeckej práce, vrátane publikovania výsledkov výskumu v impaktovaných časopisoch
 • spoluúčasť na riešení vedeckých úloh a projektov s paleontologickým zameraním
 • praktické skúsenosti s vedecko-popularizačnými aktivitami v odbore geológia
 • aktívna znalosť anglického jazyka

 

 

Termín odovzdania žiadosti: do 21.februára 2022

Termín nástupu: 1. apríl 2022

 

K výberovému konaniu je potrebné poslať:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe,
 • motivačný list,
 • kópia dokladu o vzdelaní,
 • prehľad vedeckých aktivít,
 • prehľad publikačnej a prípadne pedagogickej činnosti.

 

Do žiadosti prosím pripojte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Žiadosti zasielajte na emailovú adresu:

alebo poštou na adresu:

Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i.

sekretariát gen. riaditeľa

Dúbravská cesta 9

P.O.Box 105

840 05  Bratislava

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí vyhovujú požadovaným kritériám.