Ako rýchlo rastú naše vrchy

with Nekomentované
Príprava geodetických bodov na presné opakované merania GPS súradníc v priečnom profile cez pohorie Kozie chrbty medzi Spišským Bystrým a Spišskou Teplicou. Merania na stabilizovaných bodoch by nám po troch rokoch meraní mali dať odpoveď na to, ako a ako rýchlo rastú naše vrchy. Kozie chrbty tak môžu byť kľúčom aj k procesu vývoja blízkych Vysokých Tatier (Projekt APVV-16-0146 WECAFARE "Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát" Prírodovedeckej fakulty UK, Ústavu vied o Zemi SAV, v spolupráci so Stavebnou fakultou STU - Katedrou geodetických základov).