VEGA 2/0053/14

with Nekomentované

Atmosférické procesy a troposférický ozón v horskom prostredí Číslo projektu:VEGA 2/0053/14 Doba riešenia:01.01.2014–31.12.2017 Zodpovedný riešiteľ:Svetlana Bičárová Spoluriešitelia z ústavu:Svetlana Bičárová, Dušan Bilčík, Ivan Bohuš, Anna Buchholcerová, Pavol Nejedlík, Dušan Podhorský, … čítať ďalej >