Cena SAV za popularizáciu vedy pre RNDr. Igora Brosku, DrSc.

with Nekomentované

V Kongresovom centre SAV v Smoleniciach sa vo štvrtok 22. júna 2017 uskutočnilo slávnostné výročné oceňovanie vedeckých tímov a osobností SAV za významné výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach výskumu a popularizácie vedy. SAV udeľuje každoročné ocenenia pri príležitosti výročia svojho založenia.

Medzi ocenenými bol aj riaditeľ ÚVZ SAV RNDr. Igor Broska, DrSc., ktorý dostal Cenu SAV za popularizáciu vedy.

 

Viac na http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6991