Deň otvorených dverí na pracovisku v Banskej Bystrici

with Nekomentované

Naše Banskobystrické pracovisko privítalo návštevníkov 9.11.2017 počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa tradične koná v rámci Týždňa vedy a techniky.

Prví návštevníci, žiaci základnej školy, prišli už o 9:00. Slovo na úvod, krátku prednášku o význame geológie pre človeka a o geologickom vývoji Slovenska aj s krátkym filmom o terénnom výskume, si vypočuli a pozreli v 3D zasadačke. Potom sa, rozdelení na menšie skupiny, prešli po jednotlivých laboratóriách a stanovištiach, ktorých sme tento rok prichystali 12.

V separačných laboratóriách si pozreli spracovanie geologických a paleontologických vzoriek a v brusiarni prípravu preparátov pre ďalší výskum. V laboratóriách s modernými analytickými prístrojmi boli zrozumiteľným jazykom opísané príklady výskumu geologických materiálov a iných zaujímavostí, či pikošiek. Napríklad využitie Ramanovskej spektroskopie pri identifikácii pravých a falošných drahokamov, analýza izotopov v jaskynných kvapľoch pre identifikáciu klimatických zmien v histórii nášho územia, identifikácia prvkov vo vzácnych kameňoch, alebo aj vo vlasoch našej jedinej múmie grófky Žofie z Krásnej Hôrky pomocou rtg. fluorescenčnej spektroskopie, pohľad do vnútra rôznych predmetov pomocou tomografu, zobrazenie mikroskopických objektov v elektrónovom mikroskope a mnoho iných.

Vo vestibule na prízemí bola nainštalovaná plávajúca plošina, kde si deti mohli zmerať svoje sily pri odoberaní sedimentov z dna jazera. Na poschodí bola výstavka minerálov, skamenelín a jaskynných speleotém a imitácia jaskynnej plazivky. Odvážlivci si, za asistencie dospelákov, v bezpečí vyskúšali, cez aký najužší priestor prelezú. Víťaz prešiel cez otvor široký 15,5 cm. Pri vystavenom gravimetri, sa dozvedeli princíp odhaľovania podzemných priestorov. Fascinujúci pohľad do mikrosveta ponúkali dve binokulárne lupy

Zapojili sa všetci, ktorí mohli, menovite (v abecednom poradí): A. Biroň, H. Demeterová, D. Ramachandran, N. Halašiová, I. Ivaničová, R. Kyška-Pipík, Ľ. Luhová, J. Luptáková, T. Mikuš, S. Milovská, R. Milovský, H. Paľová, B. Ramaj, J. Rigová, A. Svitáčová, J. Šurka, D. Troppová, M. Vidhya, P. Záhorec a L. Žatková.

Na priložených fotkách si môžete pozrieť, či sme našich hostí, ktorých prišlo spolu 66, zaujali a pobavili.

 

Text: J. Luptáková
Foto: J. Rigová, J. Šurka, J. Luptáková