Deň otvorených dverí na pracovisku v Banskej Bystrici

with Nekomentované

Pracovisko Ústavu vied o Zemi v Banskej Bystrici otvorilo svoje priestory pre návštevníkov dňa 11.11.2015 o 9-tej hodine. Hostí, ako prvý, privítal vedúci pracoviska Radovan Kyška Pipík, ktorý ich stručne oboznámil s prebiehajúcim výskumom a laboratóriami. Následne skupinky žiakov previedli pracoviskom Jana Rigová, Hana Demeterová a Alžbeta Svitáčová. V laboratóriách prezentovali prebiehajúci výskum Rastislav Milovský (Izotopové laboratórium), Stanislava Milovská (Laboratórium vibračnej spektroskopie), Nataša Halašiová (Laboratórium elektrónovej mikroskopie), Adrian Biroň (Laboratórium RTG analýzy), Tomáš Mikuš (Laboratórium elektrónovej mikroanalýzy), Juraj Šurka (Laboratórium röntgenovej mikrotomografie a brusiareň), Jarmila Luptáková (Mirkotermometrické laboratórium), Dana Troppová a Iveta Ivaničová (Separačné laboratóriá).

Ďalšie skupiny návštevníkov si pozreli výstavku fosílií, hornín, minerálov, drahých kameňov a pomôcok na ich brúsenie a vyskúšali si prácu s geologickým mikroskopom. Oboznámili sa s princípom gravimetra na odhaľovanie podzemných priestorov a plávajúcou plošinu so sonarom na výskum jazerných sedimentov, pri čom ich sprevádzali Zuzana Pulišová, Pavol Záhorec a Juraj Šurka. Iné skupiny si s Ľubicou Luhovou pozreli filmy s geologickou tematikou.

Poslední návštevníci odišli približne o 17-tej hodine, pričom nás celkovo navštívilo asi 90 žiakov základných škôl a iných návštevníkov z Banskej Bystrice, Zvolena a Krupiny.

Ďalších záujemcov radi privítame opäť o rok.

 

Text: J. Luptáková
Foto: J. Luptáková, J. Rigová