Deň seizmológa

with Nekomentované
V rámci podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku a Dňa otvorených dverí ústavov SAV sa 8. 11. 2017 na Oddelení seizmológie Geofyzikálneho odboru Ústavu vied o Zemi SAV uskutočnil Deň seizmológa. Prihlásení, ale aj náhodní návštevníci sa mohli interaktívne dozvedieť prečo a ako zemetrasenia vznikajú, ako a kde sa vo svete a na Slovensku zaznamenávajú. Videli, ako prebieha a čo zahŕňa seizmická služba a monitoring seizmickej aktivity na území Slovenska. Dozvedeli sa aj o histórii a historických zemetraseniach zaznamenaných na území dnešného Slovenska. Zvedaví návštevníci si "vyrobili" aj vlastné malé “zemetrasenie“  mohli ho prístrojovo odmerať a pozrieť si jeho záznam. Popularizačno - vzdelávaciemu podujatiu sa venovali pracovníci Oddelenia seizmológie ÚVZ SAV: Andrej Cipciar, Kristian Csicsay, Lucia Fojtíková, Miriam Kristeková, Róbert Kysel a doktorandka Zuzana Chovanová. Obrázky dokumentujú návštevu študentov z Gymnázia na Pankúchovej ulici v Bratislave. Viac fotografií z podujatia nájdete na facebookovej stránke Ústavu vied o Zemi SAV.

Text: Oddelenie seizmológie, Geofyzikálny odbor ÚVZ SAV
Foto: Ján Madarás, ÚVZ SAV