Deviataci na návšteve

with Nekomentované

19. mája 2022 sme na pôde Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave po vyše dvoch rokoch privítali mladú generáciu, konečne už aj naživo. Okrem vedeckej práce je potrebné rozvíjať a udržiavať aj kontakty s verejnosťou, najmä žiakov a študentov a prispievať tak k popularizácii geovied aj v učebnom procese. Prvou návštevou po vynútenej pandemickej pauze boli deviataci zo Základnej školy J.G. Tajovského v Senci. Z množstva vedeckých činností, ktoré vykonáva ústav, sme si zvolili tému sopiek a experiment v tzv. sand boxe, ktorý simuloval tektonické procesy v prírode, vznik vrás, zlomov, eróziu, vypĺňanie sedimentárnej panvy a následný tektonický cyklus. Ďalej sme žiakom predstavili krásny svet fosílií pod mikroskopom, porozprávali o produktoch sopečnej činnosti, vzniku hornín, rudných žíl a minerálov. Geofyzikálnu zložku ústavu zastúpila atraktívna téma vzniku, monitorovania a analýzy zemetrasení. Ďakujeme žiakom za trpezlivosť, zvedavosť a veríme, že v budúcnosti sa niekto z nich rozhodne študovať prírodné vedy - geológiu, alebo geofyziku a stane sa našim kolegom.

Podujatie zabezpečili: Silvia Antolíková, Andrej Cipciar, Kristian Csicsay, Juraj Hrabovský, Ján Madarás, Tomáš Sobocký, Dušan Starek a Marek Vďačný z Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave.