Európska noc výskumníkov 2016

with Nekomentované

Ústav vied o Zemi SAV sa 30. septembra 2016 zúčastnil podujatia 10. ročník Európskej Noci Výskumníkov v dvoch slovenských mestách — v Bratislave a v Banskej Bystrici. Geológovia svoje výsledky prezentovali v štyroch vedeckých stánkoch. O stánky bol veľký a neutíchajúci záujem, ktorý potvrdil záujem verejnosti o geologické vedy.

V bratislavskej Starej Tržnici mal ÚVZ zastúpenie v troch stánkoch: „Prečo sopka chrlí lávu?", „Cesta do minulosti Zeme“ a „Vyrob si vlastné zemetrasenie“.

Medzi najväčšie lákadlá akcie nesporne patrila dymiaca maketa sopky, ktorá bola súčasťou prezentácie s názvom: „Prečo sopka chrlí lávu?“. Odpovede na túto ale i ďalšie otázky ohľadom sopiek a ich činnosti sa mohli veľkí i malí návštevníci dozvedieť prostredníctvom odborného výkladu vedcov. K dispozícii boli i ukážky sopečných hornín zo Slovenska aj z celého sveta, rovnako i výbrusy sopečných hornín, ktoré si mohli návštevníci pozrieť pod binokulárnou lupou.

V stánku s názvom „Cesta do minulosti Zeme“ si návštevníci prezerali množstvo skamenelín z rôznych období vývoja Zeme, veľký záujem bol najmä o prezeranie si rôznych skamenelín, preparátov a výplavov pod dvomi binokulárnymi lupami.

V stánku s názvom „Vyrob si vlastné zemetrasenie“ sa zameral na názorné vysvetlenie ničivého prírodného javu zemetrasenia. Návštevníci si mohli prezrieť názorné modely, experimenty a animácie, vysvetľujúce zaujímavé javy súvisiace so zemetraseniami a vypočuť si zvuky Zeme. Najväčším lákadlom stánku bola možnosť vytvoriť si vlastné zemetrasenie.

V spomínaných vedeckých stánkoch sprístupňovali svoje poznatky z Geologického odboru Ján Madarás, Dušan Starek, Silvia Ozdínová, Katarína Gregorová, Kamil Fekete, Jakub Urblík a z Geofyzikálneho odboru Lucia Fojtková, Miriam Kristeková, Jozef Kristek, Andrej Cipciar, Kristián Csicsay  a  Zuzana Margočová.

V Banskej Bystrici prezentovali svoje výsledky vedeckí pracovníci a doktorandi Ústavu vied o Zemi SAV v spolupráci so Stredoslovenským múzeom — Tihányiovský kaštieľ.

V stánku s názvom „Doba ľadová“ sme širokej verejnosti priblížili doby ľadové a zvieratá, ktoré v nich žili. Vystavované predmety tvorili nálezy fosílií štvrtohorných živočíchov, z ktorých najväčší úspech zaznamenali zub mamuta a lebka medveďa hnedého. Okrem skamenených kostí boli súčasťou expozície aj jaskynná výzdoba z modelovej jaskyne Zlomiská v Nízkych Tatrách, ktorá bola deštruovaná ľadom počas dôb ľadových. Predvedená bola aj ukážka zobrazovania a štúdia jazerných ľadovcových usadenín z Batizovského a Velického plesa vo Vysokých Tatrách pomocou limnologickej plošiny a sonaru.

Veľkým magnetom stánku bol 120 cm vysoký exponát mláďaťa mamuta zapožičaný zo Slovenského národného múzea, ktorý už z diaľky pútal pozornosť veľkých aj malých návštevníkov. Rovnako sme sa snažili priblížiť svet pod mikroskopom, čo zaujalo hlavne mladšiu generáciu — v detaile obdivovali kosti a zuby kvartérnych hlodavcov z Borinského krasu a objavovali krásu štruktúr azuritu, pseudomalachitu, granátov a nábrusy kvapľov, na ktorých mohli detailne vidieť prírastkové zóny.

Expozíciu vytvorili a verejnosti predviedli Ľubica Luhová, Hana Demeterová, Jana Rigová, Zuzana Pulišová, Stanislava Milovská, Rastislav Milovský,  Csaba Tóth a Adrián Biroň.