Exkurzia „Výskumníkov — Pouličníkov“ z Holíča v Ústave vied o Zemi SAV

with Nekomentované

23. novembra 2017 sme na pôde Slovenskej akadémie vied — v Ústave vied o Zemi SAV v Bratislave mali netradičné dopoludnie.  Privítali sme školákov zo ZŠ na Bernolákovej ulici v Holíči, ktorí si ako víťazi súťaže „Výskumník — Pouličník„, organizovanej neziskovou organizáciou SOVVA (Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity) v rámci Európskej Noci výskumníkov 2017, vybrali Ústav vied o Zemi a Botanický ústav ako ciele exkurzie na vedecké pracoviská SAV.

Program pre školákov na geovednom pracovisku pozostával z dvoch častí: návšteva seizmologického laboratória v Geofyzikálnom odbore ÚVZ SAV – Dátového a analyzačného centra Národnej siete seizmických staníc a návšteva mikroskopického laboratória na Geologickom odbore ÚVZ SAV.

Seizmológovia mladým výskumníkom vysvetlili,  ako vznikajú zemetrasenia a akým spôsobom sa monitorujú. Videli prístroj, ktorý zaznamenáva otrasy v Zemi, boli im ukázané grafické záznamy zo zemetrasení, ktoré vznikli v  rôznych regiónoch na Zemi. Školáci sa dozvedeli, že v prípade zemetrasenia okrem meraní, ktoré zachytávajú prístroje, sú pre seizmológov dôležité aj dotazníky, ktoré by mali vypĺňať občania z hľadiska ich subjektívneho postrehu účinkov zemetrasenia. Všetky informácie boli žiakom podané zrozumiteľnou formou aj s praktickými ukážkami. Žiaci si mohli vytvoriť dupnutím nohy malé zemetrasenie, ktoré bolo následne aj zaznamenané. Veľmi pútavé bolo aj video, kde bolo vysvetlené ako vznikajú vlny cunami. Žiaci ocenili, akým jednoduchým spôsobom sa dá názorne ukázať šírenie seizmických vĺn a pohyb tektonických dosiek.

Geológovia umožnili žiakom pozrieť si rôzne fosílie pod mikroskopom a v binokulárnej lupe študovať zlatinky z nánosov z Dunaja, ako aj „ťažký piesok“- pestrú zmes minerálov so zlatom, ktorá ostane na dne ryžovacej misky po preplavení piesku.  Zaujal aj pestrofarebný svet minerálov obyčajných hornín po presvietení tenkých platničiek – výbrusov hornín v mikroskope pod polarizovaným svetlom. V zasadacej miestnosti si žiaci mohli pozrieť vzorky rôznych minerálov a hornín, modely meteoritov, ktoré sa našli na Slovensku, dozvedeli sa o vzniku rudných žíl v sopečných masívoch. Všetci pracovníci boli veľmi milí a trpezliví pri vysvetľovaní. A to je potrebné, lebo len správny prístup  a motivácia  môžu v žiakoch vyvolať záujem, cez ktorý budú mať snahu viac sa dozvedieť o vedeckej práci. Na záver tejto časti exkurzie si žiaci urobili krátky test, ktorého otázky tvorili práve nadobudnuté informácie z exkurzie. Osem najlepších riešiteľov testu dostalo za odmenu knihu a DVD „Planéta, na ktorej žijeme“, ktorej autori sú pracovníkmi Ústavu vied o Zemi SAV. Túto časť exkurzie si žiaci veľmi pochvaľovali  a boli radi, že sa jej mohli zúčastniť.

Druhá časť exkurzie pokračovala v Botanickom ústave SAV, kde sa žiaci oboznámili s mikroskopickou technikou na Oddelení fyziológie rastlín a s laboratóriami molekulárnej systematiky. Zaujímavosťou bolo vidieť, akým spôsobom si získava DNA z rastlín, dozvedeli sa, že na tomto oddelení sa snažia získavať semená ohrozených druhov rastlín, ktoré následne zasielajú do databanky semien v Anglicku.

Exkurzia na pracoviská SAV bola náročná z hľadiska vnímania a pochopenia mnohých faktov, ale čo my vieme…. možno o pár rokov, práve tento výlet bude podnetom pre budúcu orientáciu žiakov na štúdium a prácu v prírodných vedách.

Text: K. Štrbová, J. Madarás
Foto: D. Starek, K. Vaňková, K. Štrbová