Geovedci pre Ukrajinu

with Nekomentované
Drahí kolegovia a priatelia zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského, Univerzity Mateja Bela, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a všetci ostatní anonymní darcovia z Banskej Bystrice, Košíc, Bratislavy a ďalších miest Slovenska.

Chceme sa Vám úprimne poďakovať za to, že ste sa nám ozvali na našu prosbu o pomoc. Srdečne Vám ďakujeme za poskytnutú finančnú, materiálnu a medicínsku podporu a pomoc Ukrajinskej armáde. Vďaka Vám sme vyzbierali spolu 4315,- €. Za vyzbierané prostriedky sa nakúpili nevyhnutné prostriedky taktickej medicíny a osobnej ochrany. Spolu bolo zakúpených 70 dekompresných ihiel, 65 hemostatických gáz (CELOX Rapid), 55 CAT tourniquetov (škrtidiel), 35 izraelských bandáží (6"), 50 izotermických fólií, 36 hrudných chlopní a množstvo iných lekárskych prostriedkov pre kompletizáciu vojenských lekárničiek a potrieb poľných / terénnych vojenských medicínskych centier.

Tiež sa chceme úprimne poďakovať za zber rôznorodých sviečok, z ktorých sa v Kijeve zhotovovali špeciálne vydlabané sviečky, ako pre potreby armády, tak aj pre obyvateľov, ktorí boli prinútení nachádzať sa dlhé týždne v chladných úkrytoch počas nepriateľského ostreľovania. Celkovo sa vyzbieralo okolo 300 kg sviec. V zbere sviec sa  chceme v prvom rade poďakovať skautom z Banskej Bystrice, Katolíckemu gymnáziu Štefana Moyzesa, obyvateľom a kňazom z obcí Slovenská Ľupča, Priechod a Nová Ves nad Žitavou a  Centru pre rodinu Nitra.

Spolu s našimi priateľmi dobrovoľníkmi (Ievgen Poliachenko, Maryna Komar, Gennadiy Silchenko, Liubomyr Gavryliv, Olena Rybnikova, Rastislav Milovský, Marina Vidhya, Pavol Myšľan) sme vybrali nevyhnutné veci a odoslali do miest aktívnych bojov na východe a juhu Ukrajiny.

Zbierka prostriedkov na taktickú medicínu stále pokračuje.

Každý, kto chce dobrovoľne prispieť na pomoc a podporu Ukrajiny, môže tak vykonať prostredníctvom účtu:

MBank SK08 8360 5207 0042 0774 8671 (Kurylo Sergii)

V prílohe pripájame aj fotodokumentáciu z vyzbieraných prostriedkov.

Ešte raz Vám všetkým srdečne ďakujeme!

Ústav vied o Zemi SAV, verejná výskumná inštitúcia