Kurz „Analytical Methods in Geology“ pre študentov AGH University of Science and Technology v Krakove v priestoroch Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici

with Nekomentované

V dňoch 5. až 17.februára 2017 sme usporiadali v priestoroch Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici kurz „Analytical Methods in Geology“ pre študentov AGH University of Science and Technology v Krakove. Vedenie AGH sa k tomuto kroku rozhodlo na základe pozitívnych skúseností s našimi laboratóriami a širokej ponuky moderných analytických metód. Dva týždňové kurzy celkovo absolvovalo 24 študentov 5. ročníka mineralógie. Počas jednotlivých dní absolvovali teoretickú prípravu a praktikum z izotopovej geochémie, terénnych paleolimnologických metód, röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie, röntgenovej mikrotomografie, geofluíd a mikrotermometrie a tvorby 3D digitálnych modelov pomocu terestrického laserového skeneru. Na záver svojho pobytu študenti vypracovali seminárnu prácu o absolvovaných metódach s využitím výpočtovej techniky knižnice s prístupom do svetových vedeckých databáz. Na vyučovaní predmetov sa podieľali: Jarmila Luptáková, Stanislava Milovská, Rastislav Milovský, Juraj Šurka, Radovan Pipík. Ubytovanie a administratívne riadenie zabezpečovali Nataša Halašiová a Henrieta Paľová.