Letná brigáda na Ústave vied o Zemi SAV

with Nekomentované

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. sa pravidelne zúčastňuje akcií Noc výskumníkov a Týždeň vedy a techniky, kde prezentuje geovedný výskum.

Začiatkom leta 2018 sa ústav vrátil k staronovej myšlienke priblížiť vedeckú prácu širšej verejnosti prostredníctvom mladých ľudí, ktorí medzi vedcami strávia dlhší čas, než zaujímavú chvíľu pri vedeckom stánku. V rámci nového projektu SAV, Otvorená akadémia, ktorého program, Medzi Zemou a vesmírom, koordinuje RNDr. Igor Broska, DrSc., sme na detašované banskobystrické pracovisko prijali postupne 5 študentov stredných škôl na letnú brigádu. Popri možnosti zarobiť si, si vyskúšali prácu v laboratóriách i v teréne. Mohli tak, počas dlhšieho obdobia sledovať, ako sa vedci postupne dopracúvajú k výsledkom. Pracovníkom pomohli a sami si otestovali svoju šikovnosť a silu, ale aj trpezlivosť a vytrvalosť. Veríme, že ak sa aj sami nerozhodnú pre vedeckú dráhu, možno inšpirujú ďalších.

Aby ste mali informácie z prvej ruky, dali sme slovo aj našim mladým pomocníkom:

Katka: „Stáž na SAV BB bola veľmi dobrá skúsenosť, celkovo ju hodnotím ako prínosnú. Dozvedela som sa množstvo zaujímavých faktov o geológii. Osobne som si mohla vyskúšať prácu v mnohých laboratóriách, kde som pomáhala pri činnostiach ako napríklad separácia vzoriek za pomoci magnetu, alebo ručné triedenie pomocou binokuláru. Najlepším zážitkom bola však určite návšteva jaskyne Okno v Demänovskom jaskynnom systéme. Nešlo o obyčajnú nudnú prehliadku jaskyne, ale vyskúšali sme si ako chodia do jaskýň skutoční jaskyniari. To znamená poriadna výstroj a odoberanie rôznych vzoriek počas samotnej návštevy. Určite by som si to rada zopakovala aj v inej jaskyni. Skvelý bol aj kolektív dlhodobých pracovníkov, ktorí nás vzali medzi seba ako svojich kolegov. Celkovo túto stáž hodnotím ako skvelú príležitosť a určite ju môžem každému len doporučiť.“

Samo: „Brigáda na SAVke ma mnohému naučila. Vyskúšal som si na vlastnej koži, aké to je pracovať v skutočnom laboratóriu. Taktiež kolektív bol veľmi príjemný. Všetci boli ochotní a vysvetlili mi čokoľvek, čo ma zaujímalo. Za najväčší zážitok považujem výlet do jaskyne Okno spojený s odberom vzoriek v jaskyni.“

Lucia: “Táto stáž ma veľa naučila. Naučila ma, že aj nepatrné množstvá môžu pri vedeckom výskume nesmierne zavážiť. Že presnosť je to najdôležitejšie a aj tie najmenšie odchýlky môžu priniesť neočakávané výsledky. Na tejto stáži mi radi ochotne vysvetlili ako čo funguje. Radi odpovedali na moje zvedavé otázky a ja som sa veľa dozvedela o výskume Zeme, ktorý ma vždy fascinoval. Videla som prístroje, ktoré zaberali celú miestnosť, no taktiež som pracovala s binokulárom, kde sa mi ukázal mikroskopický svet v celej svojej kráse. Bolo to úžasné sledovať, ako zopár drobných kamienkov, na pohľad voľným okom nezaujímavých, sa ukázal v celej svojej nádhere pod týmto zväčšovacím prístrojom. Skvelé bolo taktiež pozorovať vedcov pri ich práci. Ako obsluhujú prístroje, ktoré nám ostatným nič nehovorili, no oni s nimi pracovali a komunikovali, ako starí známi. Počas tejto stáže som pracovala s magnetickým prístrojom, vážila malé vodné chrobáky, triedila vzorku kamienkov pod binokulárom, vypomáhala som pri plavení a nakladaní vzoriek z rôznych lokalít Slovenska, no hlavne som pracovala so skvelým tímom ľudí. Som vďačná za možnosť stážovať v tejto inštitúcii.“

Ak vás to zaujalo, ďalšia možnosť vyskúšať si to bude o rok.

Text: J. Luptáková
Foto: L. Luhová, J. Šurka, D. Troppová