Meteority – tajomní poslovia z hlbín vesmíru

with Nekomentované

Počas Týždňa vedy a techniky sa 9. 11. 2017 vo Zvolene konala Vedecká kaviareň organizovaná Ústavom ekológie lesa SAV. S prednáškou o meteoritoch s názvom "Meteority - tajomní poslovia z hlbín vesmíru" na nej vystúpil RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. z nášho banskobystrického pracoviska.

Viac o akcii nájdete na stránke:

http://ife.sk/news/meteorites-magical-messengers-from-deep-space/