Nález najstaršieho stavovca Slovenska: kostrové pozostatky plaza z obdobia stredného triasu Demänovskej doliny

with Nekomentované
Fosílny nález v pôvodnej pozícií
Fosílny nález v pôvodnej pozícií

Slovensko má konečne kostru svojho plaza z obdobia druhohôr, éry dinosaurov! Ide o pozostatky plaza zo súvrstvia gutensteinských vápencov Demänovskej doliny. Ich vek spadá do obdobia stredného triasu, sú teda staré cca 245 (ide o vrchný anis) miliónov rokov. To z nich robí úplne najstaršieho známeho stavovca z územia Slovenska. Nález objavili jaskyniari z jaskyniarskej skupiny Demänovská dolina, ktorí naň upozornili paleontológa Dr. A. Čerňanského z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Ten spolu s kolegami Mgr. J. Šurkom (SAV) a Dr. M. Olšavským (ŠGÚDŠ) počas dvoch akcií skamenelinu opatrne vydolovali z jej kamenného hrobu vo vnútri jaskyne. Počítačová tomografia (mikro-CT) odhalila prítomnosť deviatich presakrálnych stavcov v anatomickej pozícii, rebrá, zvyšky panvy a dlhých kostí končatín. Ide o semi-aquatického plaza relatívne malých rozmerov (výrazná podobnosť s predstaviteľmi rodu Nothosaurus - tento rod predstavuje plazy, ktoré mali podobný štýl života ako napr. dnešné tulene a ich pozostatky sú známe napríklad z Nemecka). Tmavé až čierne gutensteinské vápence fatrika vznikli v plytkovodnom morskom prostredí karbonátovej plošiny s evidenciou búrkových udalostí (tempestity). Zaujímavosťou je, že v tomto type vápencov sú akékoľvek skameneliny veľmi zriedkavé. Nález plaza je v súčasnosti predmetom štúdia Dr. A. Čerňanského a jeho tímu. Výskum lokality bol realizovaný v rámci projektu APVV-14-0118.

Text: Andrej Čerňanský, Mário Olšavský a Juraj Šurka
Foto: Juraj Šurka

Prácne vyberanie pomocou kladív
Prácne vyberanie pomocou kladív
Na rad prichádza technika
Na rad prichádza technika
Vpád glacifluviálnych sedimentov (balvanité štrky würmského veku) do podzemných priestorov jaskyne Štefanová v blízkosti nálezu
Vpád glacifluviálnych sedimentov (balvanité štrky würmského veku) do podzemných priestorov jaskyne Štefanová v blízkosti nálezu