Návšteva z Univerzity Georga-Augusta v Göttingene

with Nekomentované

V dňoch 24. 9. – 28. 9. 2018 navštívila Bratislavu a Ústav vied o Zemi SAV v rámci programu Erasmus pani Charlotte Kniest, vedúca knižnice Centra geovied Fakulty geovied a geografie Univerzity Georga-Augusta v Göttingene. Hlavným impulzom navštíviť Bratislavu a samozrejme aj náš ústav, bolo osobné pozvanie od pani Mgr. Evy Luptákovej z minulého roka, počas jej pobytu v Göttingene, ktorá pripravila pre ňu aj odborný program.

V rámci odborného programu pani Charlotte Kniest navštívila knižnicu ÚVZ SAV a redakciu časopisu Geologica Carpathica. Tu sa oboznámila so systémom akvizície, katalogizovania, prírastkovania, medzinárodnej výmeny časopisov a zapisovania publikačnej činnosti a citácií v programe ARL, ako aj so systémom redakčnej práce. Ďalej navštívila Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave, kde sa oboznámila nielen s knižnicou ale aj s online databázami, ktoré inštitúcia sprístupňuje širokej verejnosti. V Ústrednej geologickej knižnici Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra jej vysvetlili ich systém akvizície, prírastkovania, katalogizovania, výpožičiek. Jeden deň bol venovaný návšteve Lyceálnej knižnice a Ústrednej knižnice SAV, kde sa pani Charlotte Kniest oboznámila so starými historickými rukopismi, systémom radenia a výpožičiek, s fondom ÚK SAV, študovňami, absenčnými a prezenčnými výpožičkami pre používateľov, medzinárodnou výmenou publikácií, poskytovaním služieb MVS a MMVS. Posledný pracovný deň navštívila Ústrednú knižnicu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde jej vysvetlili, ako v spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvárajú súborný online katalóg UK, budujú databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FF UK a sprístupňujú viaceré plnotextové databázy. Mimo oficiálneho programu osobne navštívila aj iné fakultné knižnice Univerzity Komenského v Bratislave.

Počas pobytu v Bratislave pani Charlotte Kniest sprevádzali Mgr. Eva Luptáková a Mgr. Marek Vďačný, PhD. Pripravili pre ňu aj doplnkový neoficiálny program – návštevu Bratislavského hradu a Slavína ako aj dva celodenné výlety. Jeden výlet bol na trase Modra – Červený kameň – Smolenice s návštevou historických pamiatok. Druhý výlet sa uskutočnil v rakúskom Burgenlande na trase Neziderské jazero – Eisenstadt, kde navštívila Esterházyho palác a Múzeum Josepha Haydna.

Pracovný pobyt prebehol veľmi úspešne a pani Charlotte Kniest bola mimoriadne spokojná s odborným aj neoficiálnym programom. Podobné návštevy sú obzvlášť dôležité pri upevňovaní dobrých vzájomných vzťahov, pozitívneho zviditeľňovania ústavu a získavania kontaktov na špičkových pracoviskách vo svete.

 

Text: Eva Luptáková