Noc výskumníkov 2015 v Banskej Bystrici

with Nekomentované

V piatok, 25. septembra 2015, sa uskutočnil už 9. ročník festivalu vedy – Európska noc výskumníkov, ktorého sa zúčastnili aj pracovníci Ústavu vied o Zemi v Banskej Bystrici.

V stánku s názvom „Podzemné bohatstvo“ prezentovali doktorandi a vedeckí pracovníci výsledky svojich výskumov.  Snahou bolo priblížiť návštevníkom kvapľovú výzdobu jaskýň, ktorá nie je len pastvou pre oči pri prechádzke jaskyňou, ale je dôležitý archív pri výskume paleoklimatických zmien odohrávajúcich sa na našom území počas najmladších geologických období. Výsledky práce boli prezentované na príklade jaskyne Zlomísk v Nízkych Tatrách.

Samozrejme, podzemné bohatstvo nebolo zastúpené len jaskyňami, ale tiež drahými kameňmi, ktoré pútajú pozornosť človeka od dávnych dôb. Návštevníci si mohli prezrieť ukážku náradia potrebného na ručné brúsenie drahokamov a porovnať neopracovanú syntetickú alebo prírodnú surovinu s vybrúseným kameňom. Tí šikovnejší odišli s darčekom v podobe malých kryštálikov.

Pozornosť si vyslúžila aj prezentácia nových analytických prístrojov, ktoré sa využívajú v geológii pri špecializovanom výskume vlastností hornín, minerálov a fosílií.

Foto a text: Z. Pulišová