Noc výskumníkov 2018 v Banskej Bystrici

with Nekomentované

V piatok, 28. septembra, sa doktorandi a vedeckí pracovníci nášho ústavu zúčastnili 12. ročníka Európskej noci výskumníkov v Europa SC v Banskej Bystrici.

V stánku s názvom „Ice Age 2 v Tatrách“ sme návštevníkom prezentovali výskum sedimentov tatranských plies, ktoré predstavujú dôležitý archív pri výskume paleoklimatických zmien odohrávajúcich sa na našom území po ukončení poslednej doby ľadovej. Pre zatraktívnenie a zjednodušenie pomerne zložitej témy, sme pripravili model procesu sedimentácie vo fľaši aj model tatranského plesa s vrstvami dnových sedimentov, plávajúcou limnologickou plošinou a vrtným jadrom (foto 2). Návštevníci mali možnosť vidieť aj skutočné vrtné jadro odobraté zo sedimentov z dna Hincovho plesa. Veľkých aj malých zaujal poster a film vytvorený z videí a fotografií z odberu, spracovania a analýzy jazerných sedimentov. Tu mohli vidieť, že hoci sa projekt rieši modernými metódami, v prostredí národného parku sa nezaobídeme bez pomoci horských nosičov. Celú prezentáciu výskumu uzatváralo pozorovanie mikrofosílií sladkovodných pakomárov a rozsievok v mikroskope.

Zapojili sa všetci, ktorí mohli, menovite (v abecednom poradí): A. Biroň, H. Demeterová, R. Kyška-Pipík, Ľ. Luhová, J. Luptáková, S. Milovská, R. Milovský, J. Šurka, M. Vidhya, J. Vlasáč a L. Žatková.

Text: L. Žatková
Foto: M. Vidhya, S. Milovská, J. Luptáková