Noc výskumníkov 2019 v Banskej Bystrici

with Nekomentované

Ústav Vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici sa aj tento rok zúčastnil festivalu vedy - Európska noc výskumníkov. V stánku s názvom „Biomarkery - svedkovia dávneho života“ sme prezentovali výskum prebiehajúci na pôde našej inštitúcie so snahou osloviť všetky vekové kategórie. Aj napriek zložitosti problematiky pripravila Lucia Žatková vizualizačné pomôcky, ktoré umožnili deťom aj dospelým nahliadnuť do sveta organických molekúl dokazujúcich prítomnosť rastlín a živočíchov v tatranských plesách a ich okolí po ústupe ľadovcov. Princíp metódy na analýzu biomarkerov videli návštevníci v zjednodušenej forme stĺpcovej chromatografie, a to tak, že farebné pigmenty a fluorescenčné látky boli zmiešané a následne oddelené na pôvodné zložky. Pri pozorovaní sa dozvedeli, ako biomarkery pomáhajú pri vyhodnocovaní klimatických zmien v minulosti. Mechanizmus vzniku sedimentov, ktoré sa na výskum biomarkerov využívajú dokresľoval poster. Návštevníci prejavili mimoriadne veľký záujem o tento neviditeľný svet, ktorý je pre naše zmysly nepostrehnuteľný.

Lákadlom pre malých aj veľkých bola výstavka fosílií a mikrofosílií, ktorých detaily skúmali mikroskopom. Interaktívne 3D zobrazenie lebky jašterice nasnímané mikrotomografom (CT), umožnilo návštevníkom vniknúť do doposiaľ netušených oblastí stavby a pozrieť detaily v rôznych, pozorovateľom zvolených rezoch.

Ako celé podujatie a stánok ÚVZ SAV v Banskej Bystrici vyzerali, si môžete pozrieť na priložených fotografiách.

 

Text: J. Luptáková
Foto: J. Šurka, S. Milovská, A. Biroň, S. Jeleň