Noc výskumníkov 2019 v Bratislave

with Nekomentované

Ústav vied o Zemi SAV so sídlom v Bratislave sa už tradične zúčastnil Festivalu vedy – Európskej noci výskumníkov, ktorý sa konal dňa 27. 9. 2019. V bratislavskej Starej tržnici výskumníci ústavu prezentovali svoje výsledky v piatich vedeckých stánkoch. Pre návštevníkov bola okrem tradičných a obľúbených prezentácií (svet skamenelín pod mikroskopom, model sopky, simulácia zemetrasení...) pripravená aj jedna veľká novinka: simulácia horotvorných procesov v "sand boxe". Vďaka nemu sa skrátili milióny rokov tvorby pohorí na desiatky sekúnd a vytvorili sa podobné tektonické štruktúry ako sú v prírode....

V stánku s názvom Kozmické počasie, magnetické búrky a magnetický dáždnik mali návštevníci možnosť dozvedieť sa o zaujímavých procesoch, ktoré sa dejú vysoko nad hranicou atmosféry v blízkom kozmickom okolí Zeme a pre ktoré sa používa pojem kozmické počasie. Dozvedeli sa, prečo je dôležité nielen atmosférické ale aj kozmické počasie, čo je to magnetická búrka, ako ju možno predpovedať a ako nám pomáha magnetický dáždnik. Spoznali geomagnetické pole ako významy faktor, bez ktorého by život na Zemi tak ako ho poznáme nebol možný. Dozvedeli sa, ako sa meria geomagnetické pole, prečo kompas nie vždy smeruje na geografický sever a ako možno bežne zmerať veľkosť geomagnetického poľa.

V stánku s názvom Rádioaktivita okolo nás sa návštevníci dozvedeli niečo o rádioaktivite – trvalom súputniku človeka a tiež o tom, že všetky predmety okolo nás sú rádioaktívne. Najväčšiu radiačnú záťaž predstavuje radón, ktorý je rádioaktívny plyn, nachádzajúci sa všade okolo nás. Oboznámili sa s metódami merania radónu a iných rádioaktívnych prvkov, s využitím rádioaktivity v rôznych environmentálnych štúdiách a tiež spôsobmi ochrany pred ožiarením radónom.

V stánku s názvom Zábavná geológia pre každého mohli návštevníci odhaliť princípy pohybov odohrávajúcich sa pod našimi nohami, naučiť sa rozpoznávať dôkazy týchto procesov okolo seba a tým nazrieť do minulosti aj budúcnosti. Najšikovnejší si mohli vlastnoručne odliať kópiu pravej fosílie morských živočíchov, ktorí dávno žili aj na našom území. V stánku si návštevníci mohli prezrieť rôzne druhy skamenelín, sedimentárnych hornín, voľným okom aj pod mikroskopom. Veľkým lákadlom bol papierový panel s pravekými ľuďmi, pri ktorom sa mohli účastníci odfotiť.

Stánok s názvom Poznáš minerály a horniny? poskytol návštevníkom informácie o tom, že zemská kôra je zložená z hornín, ktoré sú tvorené minerálmi. V stánku si návštevníci mohli prezrieť nádherné ukážky hornín a minerálov, ktoré vznikli sopečnou činnosťou. Tradičným lákadlom bol model dymiacej sopky, ktorý prilákal veľké množstvo najmä detských návštevníkov.

V stánku s názvom Zemetrasenia – zemský povrch v pohybe sa návštevníci interaktívne dozvedeli prečo a ako zemetrasenia vznikajú a tiež kde a ako sa na Slovensku a vo svete merajú. Dozvedeli sa o historických zemetraseniach zaznamenaných na dnešnom území Slovenska a o ich účinkoch. Pozreli si a vypočuli záznamy zemetrasení z rôznych častí sveta. Dokonca, si mohli vytvoriť a zaznamenať vlastné malé “zemetrasenie“.

 

O prezentačné stánky Ústavu vied o Zemi SAV bol zo strany návštevníkov tradične veľký záujem. Opäť sme registrovali návštevníkov, ktorí sa ku geovedným stánkom vrátili opakovane po roku. Takýto záujem je pre nás potešiteľný a zaväzujúci. Aj zo strany pracovníkov ústavu, ktorých sa s prezentujúcimi výskumníkmi, doktorandmi a nevyhnutnou "technickou podporou" zúčastnilo spolu s pracovníkmi z Banskej Bystrice 31, je táto akcia pozitívne vnímaná a podporovaná. Za účasť a technickú podporu  ďakujeme S. Antolíkovej, A. Cipciarovi, M. Gálisovi, D. Godovej, J. Hrabovskému, J. Kristekovi, M. Kristekovej, J. Kotulovej, I. Koubovej, J. Madarásovi, A. Marsenič, Ľ. Puškelovej, M. Revallovi, I. Smetanovej, D. Starekovi, V. Šimovi, M. Šugarovi,  M. Vďačnému, J. Vozárovi z bratislavského pracoviska, A. Biroňovi, S. Budačovej, S. Jeleňovi, R. Kyška - Pipíkovi, J. Luptákovej, S. Milovskej, R. Milovskému, , B. Ramajovi, J. Šurkovi, M. Vidhya, J. Vlasáčovi a L. Žatkovej z banskobystrického pracoviska. Hlavní organizátori odchádzali z podujatia v nočných hodinách síce unavení ale s dobrým pocitom, že záujem o geológiu zo strany návštevníkov každým rokom vzrastá.

 

Text: J. Madarás, S. Antolíková
Foto: J. Madarás, T. Fuksi