Otvorený geologický kongres ČGS a SGS Beroun 2019

with Nekomentované

Tradičný Spoločný otvorený kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti sa uskutočnil v dňoch 3.-6.9.2019 v malebnom mestečku Beroun pri Prahe. Kongres nadviazal na tradíciu konania spoločných česko-slovenských kongresov, pričom minuloročný spoločný kongres organizovala slovenská strana v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.

Na kongrese sa zúčastnilo takmer sto účastníkov, z toho jednu tretinu tvorili účastníci zo Slovenska. Ústav vied o Zemi SAV reprezentovali RNDr. Milan Kohút, CSc., doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. a RNDr. Silvia Antolíková, PhD.

Na slávnostnom otvorení konferencie sa zúčastnili predseda Českej geologickej spoločnosti Mgr. Viktor Goliaš Ph.D., predseda Slovenskej geologickej spoločnosti RNDr. Ladislav Šimon, PhD. a starostka mesta Beroun RNDr. Soňa Chalupová, rodáčka zo Slovenska a vyštudovaná geologička.

V dňoch 4. až 5. septembra sa konala prednášková časť kongresu. V siedmich sekciách odznelo postupne viac ako štyridsať odborných referátov a prednášok. Významným bodom programu kongresu bolo udeľovanie ocenení. Česká geologická spoločnosť udelila medailu Radima Kettnera RNDr. Milanovi Kohútovi, CSc. a prof. RNDr. Jaroslavovi Marekovi, CSc. Slovenská geologická spoločnosť ocenila Medailou Jána Slávika prof. Dr. Juraja Majzlana za rozvoj a vedecký pokrok v geológii a RNDr. Petra Budila, Ph.D. za dlhodobý prínos do rozvoja spolupráce v geologických vedách medzi ČGS a SGS.

Súčasťou konferencie boli dve exkurzie. Predkonferenčná paleontologická exkurzia bola zameraná na predkambrické a prvohorné lokality a postkonferenčná exkurzia na ložiská uránu a zlata. Lokality sa nachádzali v nádhernej prírode v českom Barandiéne.

Jedným z bodov programu bola i opekačka v Múzeu Českého krasu v Beroune spojená s prehliadkou expozícií múzea a s večernou paleontologickou prednáškou.

Celý kongres sa niesol v duchu vzájomnej a priateľskej spolupráce, prezentácie nových výsledkov z rôznych oblastí geológie ako i európskej legislatívy. Jedným z výsledkov konferencie bol prísľub ďalšej vzájomnej spolupráce medzi českými a slovenskými vedeckými pracovníkmi a pokračovanie v tradícii usporiadavania spoločných geologických kongresov oboch spoločností.

Text: S. Antolíková