Paleontologická expedícia v Uzbekistane

with Nekomentované

Dr. Rastislav Milovský a Mgr. Juraj Šurka, z detašovaného pracoviska ÚVZ SAV v Banskej Bystrici, sa od 22. septembra do 12. októbra 2021 aktívne zúčastnili paleontologickej expedície v Uzbekistane v rámci projektu "The Central Asiatic Paleontological Heritage: The Prehistoric Silk Road". Cieľom úspešného pôsobenia slovenského vedeckého tímu pod vedením doc. Martina Kundráta z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bolo hľadanie ostatkov dinosaurov v púšti Kyzylkum, v lokalite Džarrakuduk, západne od mesta Uchkuduk, vyše 500 km západne od hlavného mesta krajiny - Taškentu. Okrem spomenutých vedeckých pracovníkov sa expedície zúčastnil aj Dr. Mário Olšavský zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – pracoviska v Banskej Bystrici a M.Sc. Damien Martin z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Z uzbeckej strany odborný pobyt zabezpečilo Štátne geologické múzeum v Taškente.