Pracovný pobyt Mariana Janáka v Pekingu na pozvanie Čínskej akadémie geologických vied

with Nekomentované
RNDr. Marian Janák, DrSc. bol pozvaný Čínskou akadémiou geologických vied na pracovný pobyt v Číne v dňoch 27. mája až 10. júna 2018. V Pekingu Dr. Janák predniesol prednášku s názvom "Ultrahigh-pressure metamorphism in the Scandinavian Caledonides — recent progress" a absolvoval exkurziu v oblasti Sulu, ktorá sa stala svetoznámou pre výskyt ultravysokotlakových hornín.