Prezentácia Ústavu vied o Zemi SAV na Európskej Noci výskumníkov 2017

with Nekomentované

Ústav vied o Zemi SAV sa dňa 29.9.2017 zúčastnil 11. ročníka prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov v Bratislave.

ÚVZ mal v bratislavskej Starej Tržnici zastúpenie v štyroch stánkoch: „Okno do histórie Zeme, „Sopka a sopečné horniny“, „Zlato z Dunaja“a „ Zemetrasenie – hrozivé, ale fascinujúce“. O stánky bol už tradične veľký a neutíchajúci záujem, ktorý potvrdil atraktivitu geológie pre verejnosť.

V stánku „Okno do histórie Zeme“ sa pomyselným oknom do histórie Zeme stali fosílie, čiže skameneliny pradávnych rastlín a živočíchov. Návštevníkom sa naskytol  fascinujúci pohľad na rôzne formy života počas jeho vývoja v dávnej histórii Zeme, vo forme odtlačkov častí živočíchov a rastlín, ale aj celé schránky vodných živočíchov, či kosti vyhynutých zvierat. Mohli sa na vlastné oči sa presvedčiť, aké krásne môžu byť aj drobné schránky živočíchov a rastlín (rias) zväčšené pod mikroskopom.

Veľký model sopky chrliacej dym, ktorý bol súčasťou stánku „Sopka a sopečné horniny“ bol už tradične veľkým lákadlom podujatia a zároveň praktickou ukážkou sopečnej činnosti a zloženia sopky. Návštevníci stánku neodolali pokušeniu držať v ruke kamene, ktoré boli donesené zo sopiek z celého sveta a ktoré boli v geologicky veľmi krátkom čase predtým len žeravými kusmi lávy z nesmiernej hĺbky Zeme. So sopečnou činnosťou súvisí aj vznik rôznych minerálov a kovov, ktoré si záujemcovia mohli prezrieť nielen voľným okom, ale aj kryštály minerálov študovať pod binokulárnou lupou.

V stánku „Zlato z Dunaja“ sa mohli návštevníci dozvedieť o dunajskom piesku a štrku, v ktorom sa nachádza veľa zlata, ktoré rieka priniesla spolu s horninami a inými minerálmi z ďalekých Álp. Veľkým lákadlom bola možnosť pozorovať pod binokulárnou lupou drobné zrniečka zlata spolu s inými minerálmi, najmä drobnými kryštálikmi červenkastých granátov a čírych zirkónov. V stánku sa záujemcovia tiež dozvedeli celý proces, ako z horninovej vzorky vznikne tenká priesvitná platnička kameňa, ktorú môžeme študovať pod mikroskopom.

Názov stánku „Zemetrasenie – hrozivé, ale fascinujúce“ presne vystihoval dôvod veľkého záujmu návštevníkov o jeho prezentácie. Záujemcovia si mohli vypočuť záznamy zemetrasení, dozvedieť sa prečo a ako zemetrasenia vznikajú a spôsoby ich meraní vo svete a na Slovensku. Tiež si mohli vlastné malé “zemetrasenie“ vytvoriť a namerať.

V uvedených vedeckých stánkoch sprístupňovali svoje poznatky z Geologického odboru Ján Madarás, Dušan Starek, Silvia Antolíková, Štefánia Pramuková, Vladimír Šimo, Kamil Fekete, Jakub Urblík, Marek Vďačný a z Geofyzikálneho odboru Lucia Fojtíková, Miriam Kristeková, Jozef Kristek, Andrej Cipciar a Kristián Csicsay.

Text: Silvia Antolíková
Foto: Ján Madarás