Prof. Peter Moczo hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE

with Nekomentované

moczo v centre

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., bude hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE dňa 23. februára 2017 o 17.00 hod., kde vystúpi na tému „Zemetrasenia – nezastaviteľné časované bomby„.

Podujatie sa uskutoční v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A (Patrónka) v Bratislave.

Rozhovor s ním si môžete prečítať na stránkach CVTI.