Profesor John L. Nabelek v Bratislave

with Nekomentované

Vysvetliť príčiny vzniku veľkých zemetrasení v súvislosti s pohybom zemských litosferických dosiek a tektonickou aktivitou zlomových zón sa zdá byť v globálnej mierke pri použití teórie platňovej tektoniky pomerne jednoduché. Ak sa však zameriame na konkrétny jav, ktorý prebehol v konkrétnom regióne, musíme detailne rozumieť interakcii mnohých fyzikálnych a geologických procesov, ktoré sa neustále dejú na Zemi. To si vyžaduje okrem teoretického štúdia aj terénny výskum, neraz vo veľmi ťažkých prírodných, ale aj nestabilných spoločenských, sociálnych a politických podmienkach.

V rámci pracovného pobytu, na pozvanie seizmológa prof. Petra Mocza, navštívil v júli 2019 Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Ústav vied o Zemi SAV jeden z najvýznamnejších svetových geofyzikov, seizmológov, tektonikov a pedagógov, profesor John L. Nabelek z Oregon State University v USA. Profesor Nabelek pochádza z rozvetvenej, vedecky veľmi významnej česko–slovenskej lekárskej, prírodovednej a odbojárskej rodiny Nábělkových. Medzi jeho blízkych príbuzných patril  napr. prof. František Nábělek, botanik, biológ, zakladateľ bratislavskej botanickej záhrady a povojnový rektor UK v Bratislave, alebo lekár Ludvík Nábělek, jeden zo signatárov proklamácií vyhlásenia SNP v Banskej Bystrici. Ján Ludvík Nábělek sa narodil v r. 1952 v Prahe, ale celú mladosť prežil v Bratislave a Banskej Bystrici. Jeho otec, prof. Igor Vojtěch Nábělek (1924–2012) bol významným audiológom a rečovým patológom na univerzite v Tennessee. Pred trvalým odchodom do zahraničia v roku 1967 pracoval vo Fyzikálnom ústave SAV. Jeho synovia Ján a Peter prišli do USA v roku 1968. Aj brat Peter (nar. 1955) sa venuje prírodným vedám. Pôsobí ako geológ, geochemik, petrológ a vysokoškolský pedagóg na University of Missouri, v meste Columbia. Ján (John) vyštudoval Massachusetts Institute of Technology, profesorom na Oregon State University, College of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences, Oddelení morskej geológie a geofyziky je od roku 2013. Špecializuje sa na aplikovanú a teoretickú seizmológiu, zlomové procesy pri  veľkých zemetraseniach, tektoniku stredooceánskych chrbtov, ostrovných oblúkov a regiónov kontinentálnej extenzie. Terénne pôsobil okrem USA aj v Číne, Nepále, Indonézii, v stredoázijských republikách, teda všade tam, kde dochádza k opakovaným silným seizmickým javom. V súčasnosti spolupracuje na projekte inštalácie a spracovania údajov z nových 106 seizmických staníc v Azerbajdžane, Arménsku, Rusku a Gruzínsku v pohorí Veľký Kaukaz.

O vysokej profesionalite a charizmatickom prejave prof. Johna L. Nabelka sme sa mohli presvedčiť 18. 7. 2019 počas jeho prednášky a následnej bohatej diskusie na tému Himalayan megathrust segmentation revealed by the aftershocks of the 2015 Gorkha, Nepal earthquake“. Pán profesor sa zo svojho úvodného neformálneho slova, ktoré predniesol v slovenčine, nechal vo vynikajúcej poslucháčskej atmosfére kontinuálne vtiahnuť do prednášky, ktorú neplánovane predniesol tiež po slovensky napriek tomu, že už od 16 rokov žije v USA a celý profesionálny život komunikuje v angličtine. Netreba vari zdôrazniť, že v jeho podaní bola téma veľkého nepálskeho zemetrasenia z apríla a mája 2015 podaná bravúrne. Právom po prednáške zožal silný potlesk.  Je príjemné vedieť, že naši slovenskí vedci, ktorí už dlhodobo sú občanmi iných štátov,  sa nezabúdajú so svojimi vedomosťami podeliť s kolegami aj v rodnej krajine.