Profesor József Pálfy prednášal v Banskej Bystrici

with Nekomentované

V  stredu 17. apríla 2019 sa na Ústave Vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici uskutočnila  prednáška "József Pálfy: A look at the Toarcian event from different angles".

József Pálfy je profesorom na Eötvös Loránd University v Budapešti a je jedným z lídrov v štúdiu geochronológie a biostratigrafie triasového a jurského obdobia, hlavne so zámerom na vymieranie na hranici trias–jura a počas raného toarku.

V prednáške sa venoval dokumentácii oceánskeho anoxického eventu ktorý sa udial na konci ranej jury.

József Pálfy je zároveň členom medzinárodného poradného zboru na  Ústave Vied o Zemi SAV a spolupracuje s paleontológmi a geochemikmi z nášho ústavu.