Publikácia „Planéta, na ktorej žijeme“

with Nekomentované

broska-planeta-monoV čase, kedy OSN prijíma 17 Globálnych úloh pre záchranu Zeme a jej udržateľný rozvoj, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, predstavuje v edícii Svet vedy 176 stranovú publikáciu „Planéta, na ktorej žijeme“, ktorú napísal kolektív autorov koordinovaný Igorom Broskom z Ústavu vied o Zemi SAV.

Igor Broska s kolektívom geovedcov prístupnou a populárnou formou opisujú prírodné procesy na našej modrej planéte, ktoré viedli nielen ku vzniku širokej palety hornín a minerálov, ale aj k neuveriteľnej rozmanitosti foriem života. Ak si uvedomíme, že Zem je jediný domov, ktorý máme a ktorý nás živí, musíme jej všetky deje správne pochopiť. Zámer autorov – sprístupniť knižnou formou túto zložitú ale pritom príťažlivú tému, vychádza aj z potreby vyplniť medzeru na knižnom trhu, lebo podobná pôvodná populárno-vedecká publikácia so zameraním na geologický vývoj Zeme, ale aj Slovenska, u nás nevyšla za posledných takmer 50 rokov (naposledy Zoltán Schmidt, 1967: Cestami miliónročí po Slovensku).

Ľudská civilizácia je v každodennej intenzívnej interakcii s tzv. neživou prírodou, pričom geologické procesy zásadným spôsobom ovplyvňujú naše životy v pozitívnom aj negatívnom zmysle, často bez toho, že by sme si to naplno uvedomovali.

Skúmanie a pochopenie zložitej geologickej minulosti Zeme je úlohou vied o Zemi. Geovedci dávajú odpovede nielen na otázku, ako sa vyvíjala naša Zem, ale aj jej Mesiac a ďalšie planéty našej slnečnej sústavy. Skúmajú aj vývoj a zánik rôznych foriem života v interakcii s vývojom Zeme.

Kniha je výsledkom práce kolektívu autorov z Geologického ústavu SAV, Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Geofyzikálneho ústavu SAV, Astronomického ústavu SAV, Geografického ústavu SAV, Ústavu hydrológie SAV a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Publikácia je doplnená o DVD nosič s animáciami vybratých geologických dejov z geologickej minulosti Zeme. Svojim obsahom preto doplňuje a aktualizuje o nové vedecké poznatky aj prírodovedné učivo pre základné a stredné školy. Kniha „Planéta, na ktorej žijeme“ bola verejnosti oficiálne predstavená 5. novembra 2015 na výstave Bibliotéka v bratislavskej Inchebe.