SAV sa podieľa na sprístupnení citadely a historického podzemia na Devínskom hrade

with Nekomentované

Národná kultúrna pamiatka hrad Devín je najnavštevovanejšou expozíciou v rámci Múzea mesta Bratislavy (MMB). Ročne sem zavíta viac ako 100 000 návštevníkov. V roku 2016 bolo  zaznamenaných rekordných 175 000 osôb. Je potešiteľné, že v sezóne 2017 MMB sprístupňuje pre verejnosť opäť aj horný hrad.

Partnerom projektu obnovy horného hradu boli aj Archeologický ústav SAV a Geologický ústav SAV (od roku 2015 Ústav vied o Zemi SAV).

 

Viac na http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6873