Stanislav Jeleň medzi detskými pacientmi Roosveltovej nemocnice

with Nekomentované

V rámci Týždňa vedy a techniky RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. už tradične navštívil Základnú školu pri Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Počas besedy o mineráloch, drahých kameňoch, a fosíliách, spojenej s praktickými ukážkami typických prírodnín, kde si deti mohli všetky vzorky chytiť aj do rúk a pozrieť si ich zblízka, odovzdal detským pacientom rôzne vzorky a výrobky z týchto prírodnín, ktoré venovali deťom účastníci akcie „Mineralogické dni Kristiána Andreja Zipsera”, organizovanej v dňoch 18.-19.novembra 2017 členmi Slovenského mineralogického spolku v Banskej Bystrici v spolupráci s Europa shopping centrom . Deti sa dozvedeli i zaujímavé informácie o meteoritoch. Cieľom akcie bolo už tradične spríjemniť a uľahčiť pobyt detí v nemocnici a dopomôcť k ich rýchlemu návratu medzi kamarátov.